Chris Brands

Chris Brands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris Brands (geb. 7-10-1969) richtte zich in zijn jeugd voornamelijk op voetbal, maar tijdens zijn studie aan de ALO in Amsterdam kwam hij ook in aanraking met andere sporten, waaronder triathlon. Onder invloed van de prestaties van Axel Koenders en zijn eigen motivatie nam Chris in 1989 voor het eerst deel aan een kwart triathlon in Almere. Een wedstrijd die hij bij de recreanten gelijk won. Gesteund door deze overwinning schroefde hij de trainingsarbeid op. Omdat Chris aanvankelijk een paar maal overtraind raakt, pakt hij vanaf 1999 de trainingen gestructureerder en wetenschappelijker aan. Chris heeft veel kennis en vaardigheden opgedaan, omdat hij zijn prestaties en evaluaties altijd nauwkeurig in logboeken heeft bijgehouden. In 2004, 2007 en 2008 werd Chris Nederlands Kampioen Triathlon. Naast triatleet en trainer is Chris ook bewegingswetenschapper, criticus en columnist.

Chris wordt binnenkort gekoppeld aan een nieuw Sporttop talent.

Voor meer informatie over Chris Brands: www.chris-brands.nl

bg_right_1.jpg