Veelgestelde vragen

Waarom de naam Sporttop?
De naam moet krachtig en concreet zijn, net als het initiatief zelf. Sport staat centraal, evenals het ondersteunen van talenten op weg naar hun top, hun 'Sporttop'. Niet te verwarren met Topsport!

 

Waar staat het logo voor?
De kleur oranje in de fakkel verwijst naar de Nederlandse kleur. De fakkel staat voor vuur en passie, maar verwijst ook naar de Olympische Spelen en zijn fakkel estafette. Oftewel het doorgeven van het vuur: de kennis en ervaring. De letters 'O' in Sporttop symboliseren door de lijn hierin een tweetal. Het talent en zijn mentor.

 

Hoe werkt Sporttop samen met partijen als NOC*NSF en de individuele Sportbonden?
Voorop staat dat Sporttop complementair moet zijn aan NOC*NSF, bonden en clubs en dus geen concurrent. Samen nog sterker! De bonden zijn bekend met Sporttop en moedigen het initiatief aan. NOC*NSF steunt het initiatief waar mogelijk.

Gerard Dielessen (Algemeen Directeur NOC*NSF)
"NOC*NSF moet ten principale initiatieven als Sporttop ondersteunen"

 

Hoe kom je als talent bij Sporttop? Wie bepaalt welke talenten in aanmerking komen?
Iedereen die aan de criteria voldoet kan zich aanmelden. Ook worden talenten door Sporttop en door de mentoren uitgenodigd om zich aan te melden. Uit alle aanmeldingen selecteert Sporttop uiteindelijk de op te nemen talenten. De talenten worden altijd bij de betrefende sportbond getoetst. Pas na een "GO" van de bond kan een talent 'Sporttopper' worden.

 

Komen alleen individuele sporters in aanmerking om als talent door Sporttop te worden gesteund?
Nee, Sporttop steunt alle Olympische en Paralympische sporten. Individueel en teamleden.

 

Waarom zijn mentor en talent niet uit dezelfde sport afkomstig?
Sporttop steunt talenten bij de algemene aspecten van topsportbeoefening, niet bij sporttechnische zaken. Daar zijn coaches en trainers voor. Vandaar de 'cross-sport-benadering' (zogenaamde kruisbestuiving). Bovendien willen wij onafhankelijk zijn en niet de strijd aangaan met de coach en/of trainer.

 

Wanneer stopt de ondersteuning van een talent?
De ondersteuning kan stoppen als:

  • een talent niet meer aan het leeftijdscriterium voldoet
  • een talent zelfstandig genoeg is en er geen behoefte meer is aan ondersteuning
  • als de samenwerking niet blijkt te werken doordat een talent de afspraken niet of onvoldoende nakomt (dit ter beoordeling aan het bureau en het bestuur gezamenlijk)
  • als het talent zich niet aan de regels van de (interationale) bond houdt

 

Krijgt elk talent dezelfde ondersteuning?
Nee, Sporttop streeft naar functionele ondersteuning, dus ondersteuning op maat. Dit geldt voor zowel de ondersteuning door de mentoren als door de sponsoren. Talenten worden niet verwend. Voor wat hoort wat.

 

Wie bepaalt welk talent aan welke mentor gekoppeld wordt?
Dit wordt bepaald door Sporttop in overleg met de mentoren. Indien mogelijk worden talenten en mentoren aan elkaar gekoppeld die dichtbij elkaar wonen. Ook wordt er uiteraard naar de karakters van de mentor en talent gekeken.

 

Hoe kan ik Sporttop steunen?
Je kan Sporttop steunen door:

  • ons donatieformulier in te vullen
  • mee te spelen voor Sporttop bij de Vriendenloterij (€6,- per trekking voor Sporttop)
  • een SMS te sturen met de tekst Sporttop5, Sporttop10 of Sporttop25 naar nummer 3669. (Je doneert dan eenmalig respectievelijk €5, €10 of €25.)

 

Sporttop en ANBI status

bg_right_1.jpg