ANBI_FC_klein.jpg

ANBI Status Sporttop

Hier vind je de verplichte feiten en cijfers over Sporttop omtrent de ANBI status welke sporttop per 1-1-2010 van de Belastingdienst heeft verkregen.

Sporttop staat onder nummer 30194762 ingeschreven bij de van Kamer van Koophandel.
Het RSIN nummer van Sporttop is: 8137.32.633
Het Sporttop BTW nummer: NL 8137.32.633.B01


Beleid
Het beleid van Sporttop is erop gericht om jeugdige topsporttalenten te begeleiden door mentale begeleiding en het versterken van de geestelijke weerbaarheid en de combinatie sport en studie mogelijk te maken. Sporttop werft gelden om dit doel te realiseren door middel van private gelden. Zowel giften als sponsoring.


De inkomsten van Sporttop worden aangewend voor financiële bijdragen aan de talenten vanuit het Sporttop Talentenfonds. Daarnaast worden de gelden gebruikt voor de begeleiding van de talenten vanuit Bureau Sporttop en de mentoren.


Sporttop heeft geen winstoogmerk en een eventueel batig saldo bij opheffing zal moeten worden besteed conform de doelstelling.

Bestuur
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is.

Beloningsbeleid
Stichting Sporttop heeft geen medewerkers in loondienst en huurt zelfstandigen in voor de werkzaamheden binnen de stichting. De vergoedingen hiervoor zijn op basis van uren en met een uurtarief dat onder het landelijk gemiddelde ligt. De zelfstandigen ontvangen geen kilometer en onkostenvergoedingen.

Administratie en Vermogensbeheer
De administratie wordt verzorgd door EY en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester Wiebe Brink.

 

Contact Sporttop

Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - Sporttop

1207ANBI.JPG
bg_right_1.jpg