Mentoren

Mentoren zijn (oud-)topsporters die a) in hun tak van sport tot de internationale top behoren of hebben behoord en b) bereid en in staat zijn om in principe zonder materiële tegenprestatie, kennis, ervaring en netwerk te delen met één van de Sporttop-talenten in het bijzonder en de Stichting in het algemeen.

Criteria waaraan de mentor minimaal dient te voldoen:

  • Betrokken
  • Onafhankelijk
  • Integer
  • Ervaren
  • Toegankelijk
  • Coaching-skills o.b.v. duurzaam presteren (of bereid zijn deze te ontwikkelen middels de Leeuwendaal opleiding met certificaat).
  • Deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen of Wereldkampioenschappen

Samenwerking talent-mentor

De basis van de samenwerking is als volgt: de talenten rapporteren maandelijks (digitaal) aan hun mentor, aan de hand van een standaard rapportage. Mentor en talent hebben n.a.v. de rapportage iedere maand contact, dit kan telefonisch, fysiek of digitaal (email, Facebook, Twitter, video, etc.) plaatsvinden. Verder worden er groepsmeetings geïnitieerd.

Mentor en talent maken daarnaast onderlinge afspraken m.b.t. hoe zij verder samenwerken en communiceren. Sporttop verschaft hen hiervoor, in samenwerking met Leeuwendaal, een richtlijn maar talent en mentor zijn vrij om van deze richtlijn af te wijken en hun eigen invulling te geven aan de samenwerking.

Geïnteresseerde topsporters die aan bovenstaande criteria voldoen kunnen contact opnemen met Bureau Sporttop.

De mentor-talent koppels

bg_right_1.jpg