Faseplan

De begeleiding van de talenten loopt via een faseplan. 10 jaar ervaring heeft ertoe geleid dat het faseplan regelmatig is aangescherpt. Deze aanscherping is gevoed door een aantal redenen.

Allereerst het feit dat talenten, hoe goed ook, in aanloop naar mogelijk hun eerste Spelen te kennen geven graag nog gebruik te blijven maken van de kennis en kunde van hun mentor. Ten tweede - wij willen de sporters die al ver ontwikkeld zijn meer binden aan Sporttop op de langere termijn, ook met het oog op werven van mentoren in de toekomst. Daarnaast willen wij graag het aandeel van Sporttop in hun succes “claimen”. Als laatste is de algemene opvatting dat je te allen tijde van elkaar kan blijven leren, sporters onderling. Een aspect dat wij als Sporttop graag willen faciliteren.

Het huidige faseplan onderscheidt vijf fasen:

Fase I fundering = leren trainen mentor.

Fase II klaarstomen = trainen voor hoog niveau mentor.

Fase III high performance = trainen om te winnen mentor.

Fase IV topsporter = winnen! > Meetings (kennisdeling).

Fase V mentor = kampioen > talent wordt mentor > cirkel is rond!

Fase X talent schuift niet door naar volgende fase maar kan als hij/zij dat wenst nog altijd met vragen bij Bureau Sporttop terecht.

Wat willen we met Sporttop bereiken?

bg_right_1.jpg